Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Zielona Flaga

Działania podjęte przez szkołę podczas ubiegania się o Certyfikat Zielonej Flagi z 2016 r.

 

            W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy szereg działań, mających na celu odnowienie certyfikatu, w dwóch wybranych przez nas obszarach: żywność i odpowiedzialność oraz zielone tereny przyszkolne.

I obszar: żywność i odpowiedzialność.  Zadania tego obszaru ukierunkowane były na promowanie właściwych  nawyków żywieniowych  i zmainę sposobu odzywiania się  uczniów i nauczycieli.

 Przez cały rok szkolny była realizowana innowacja pedagogiczna ,,Wszystko o zdrowym żywieniu ucznia".  W tym celu przygotowano i wyposażono  gabinet dla uczniów – szkolną kuchnię.  Prowadzono cotygodniowe warsztaty, między innymi poświęcone przygotowywaniu zdrowych posiłków, które później uczniowie sami przygotowywali pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie ci należą do Klub Liderów Zdrowia. Na terenie szkoły zorganizowali happening ,,Zdrowa Kanapka” promujący zdrowe odżywianie. Podczas tej kampanii wszyscy uczniowie mieli możliwość zrobienia własnej kanapki, do której używali tylko zdrowych produktów. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów.

 Przeprowadzono też dla uczniów wiele zajęć edukacyjnych, w formie warsztatów, zapoznających z tematyką prawidłowego żywienia, wpływu odżywania się i aktywności fizycznej na organizm oraz zdrowie czlowieka. Uczniowie w świetlicy szkolnej raz w tygodniu od X do IV uczestniczyli w projekcie ,,Wiem, co jem” oraz projekcie ,, Woda – skarb nad skarby” ; raz w miesiącu uczniowie klas pierwszych brali udział w całorocznym  programie ,,Akademia Zdrowego Żywienia" oraz warsztatach uczniowskich nt. zdrowego odżywania się  w ramach UNIKIDS; uczniowie klas I – III  realizowali w ciągu roku szkolny program prozdrowotny  ,,Zdrowie może być smakowite” oraz mieli  zajęcia edukacyjne promujące picie wody mineralnej. „Mamo, tato wolę wodę!”; uczniowie klas IV -  VI uczestniczyli  w  warsztatach kulinarnych ,,Zdrowa krowa" oraz  lekcjach z przyrody, języka polskiego, języków obcych, zajęciach z wychowawcą omawiających zasady zdrowego odżywiania się i stylu życia; uczniowie z kół przyrodniczych klas IV - V brali udział w warsztatach w EkoCentrum Wrocław pt. ,,Odpowiedzialna konsumpcja". Ponadto cały rok realizowano dla wszystkich uczniów szkolny program profilaktyczny "Zdrowy ząbek" – zajęcia edukacyjne poświęcone prawidłowej higienie jamy ustnej oraz odpowiedniej diecie, mającej wpływ na stan uzębienia dzieci w wieku szkolnym; przeprowadzono warsztaty  ,,Zdrowe serce" w ramach Obchodów Światowego Dnia Serca. Dla  zespołu wychowawców świetlicy  odbyło się szkolenie nt. „Propagowania prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci". Przez cały rok propagowaliśmy wśród uczniów również tematykę Sprawiedliwego Handlu. Szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu. Obchodziliśmy Tydzień  Edukacji Globalnej  poprzez przeprowadzenie z uczniami zajęć edukacyjnych, oraz przygotowanie wystawy  w holu szkoły.

Zorganizowaliśmy też konkursy dla uczniów klas IV na najlepszy plakat promujący zdrowe odżywianie się dzieci w wieku szkolnym, a dla uczniów klas VI ,,Czy wiemy, co jemy­­". Staraliśmy się wpływać również na szersze grono uczniów i nauczycieli. Zorganizowaliśmy IX edycję Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod hasłem „Nasze zdrowie z sadów, ogrodów, pól i łąk”. Brali w nim udział uczniowie ze szkół z całej Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy.

Działania te przełożyly się na zmianę  sposobu odżywainia się uczniów i nauczycieli. Dobrym zwyczajem w naszej szkole jest przerwa śniadaniowa, podczas której wszyscy uczniowie wspólnie z nauczycielami spożywają w klasach drugie śniadanie. Zwracamy uwagę na to, aby było ono przygotowane ze zdrowych produktów. Ponadto dbamy także oto, aby uczniowie pili wodę i soki. Uczniowie klas I-III założyli w klasach kąciki zieleni, w których zajmują się uprawą ziół, dodają je później do swoich kanapek. W ramach całorocznej  akcji ,, Owoce i warzywa w szkole” uczniowie klas I - III otrzymują trzy razy w tygodniu  porcje owocowe i warzywne przygotowane do bezpośredniej konsumpcji.  Natomiast w ramach ogólnopolskiego programu Wspólnej Polityki Rolnej "Mleko w szkole", uczniowie klas I-VI, trzy razy w tygodniu, otrzymują karton mleka. Wielu uczniów je obiady w szkole. Mamy do tego przystosowaną dużą stołówkę. Przygotowywane są zdrowe i pełnowartościowe posiłki dla uczniów klas I – VI. W porozumieniu z firmą cateringową wprowadzono po obiedzie deser w formie owoców lub jogurtów.

Ważnym zadaniem, które wykonaliśmy w roku  szkolnym 2015/2016, była także całkowita  zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym na zdrowe kanapki, owoce, warzywa, soki, wodę, chipsy owocowe ciasta  i ciasteczka z mąki z pełnego przemiału, bez cukru, glutenu.

 

II obszar - zielone tereny przyszkolne.  Zadania tego obszaru ukierunkowane były na poprawę estetyki terenu wokół szkoly,  wyrabianie wśród uczniów odpowiedzialności za teren przyszkolny oraz właściwe wykorzystanie terenów zielonych.

Od kilku lat realizujemy projekt zazielenienia terenu wokół szkoły "Szare na Zielone" we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wydziałem Edukacji UM oraz rodzicami naszych uczniów. Teren był obsadzany roślinnością, czyli drzewami, krzewami i  kwiatami. Uzupełnieniem tego  projektu jest realizacja corocznej akcji szkolnej ,,Posadź drzewko dla pokoju". Kolejną akcją, jaką realizowaliśmy,  byłą szkolna akcja "Zakwitniemy na wiosnę" – uczniowie prowadzili zbiórkę cebulek roślin kwitnących, głównie żonkili. Później, pod nadzorem nauczycieli, posadzili cebule na terenie szkolnego atrium. Gdy wiosną kwiaty rozkwitły, uczniowie zrywali te kwiaty pod nadzorem pedagoga szkolnego i przeznaczali je na przeprowadzenie akcji charytatywnej ,,Pola nadziei". Pieniądze ze sprzedaży kwiatów przekazali na Hospicjum dla dzieci.

W ramach kształtowania świadomości ekologicznej i w trosce o zielone tereny uczniowie z klas IV uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych ,,Zielona edukacja” w pobliskim Parku Zachodnim organizowanym przez Ekocentrum. Poznali rolę i funkcje drzew, uświadomili sobie, jaki jest wpływ człowieka na miejski ekosystem. Istotnym elementem zajęć było uświadomienie uczestnikom indywidualnej odpowiedzialności za zieleń nie tylko w mieście, ale również w kontekście globalnym. Na zajęciach wspólnie z uczniami posadzone zostały drzewa na terenie szkoły: 2 brzozy i 2 głogi  czerwone. Uczniowie klasy IV brali tez udział w lekcji z ornitologiem. Podczas tych zajęć, wraz z prowadzącym, zakładali na terenie szkolnej zielonej klasy budki lęgowe dla ptaków i jeży.  Uczniowie klas V  brali udział w warsztatach ,,Znaczenie zieleni miejskiej" przeprowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Natomiast nauczyciele przyrody i edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w szkoleniu ,,Drzewa wokół nas” organizowanym przez Ekocentrum.

 Wraz z uczniami zostały również opracowane dwa projekty ścieżek dydaktycznych ,,Drzewa i krzewy” oraz ,,Skały i minerały”, wykorzystane na lekcjach przyrody, zgodnie z programem nauczania.

Tereny zielone w obrębie szkoły  oraz w zielonej klasie były wykorzystywane do przeprowadzenia obserwacji  przyrodniczych i lekcji dla uczniów klas I – II oraz IV – VI.  Prowadzono  zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu – organizowano gry i zabawy dla uczniów Na boiskach szkolnych i przyszkolnych terenach zielonych prowadzono zajęcia z wychowania fizycznego. Niedaleko od szkoły, w Parku Zachodnim, były organizowane zajęcia terenowe, spacery proekologiczne, wycieczki przyrodnicze i zabawy dla uczniów klas I - III  ,,Mali przyrodnicy to my”.

  

Dokumenty:Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: